Cùng xem trong năm mới Tân Sửu 2021 này, tuổi Hợi chọn người nào xông nhà thì mang lại may mắn nhé!

Theo quan niệm của cha ông ta từ ngày xa xưa, chọn người xông đất vào dịp năm mới là việc rất quan trọng. Người xông nhà đầu năm có ảnh hưởng đến vận may của cả gia đình trong năm đó. Vậy, trong năm 2021 này gia chủ tuổi Hợi nên chọn tuổi nào xông đất cho hợp và kiêng kỵ nên tránh tuổi nào xông đất nhà mình?

1. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Đinh Hợi 1947

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Hợi năm Tân Sửu 2021-1

Tuổi của Gia chủ: Đinh Hợi
Năm sinh : 1947
Mệnh: Ốc Thượng Thổ
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Đinh Hợi năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Đinh Hợi 1947 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1948(Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 11/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1979(Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 10/12 điểm có 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1949(Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1978(Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1999(Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1969(Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1962(Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1963(Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1955(Tuổi Ất Mùi – Sa Trung Kim) – 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Đinh Hợi

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Đinh Hợi khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Hợi năm Tân Sửu 2021-2

– Quý Hợi (Sinh năm 1983), Giáp Thân (Sinh năm 2004), Đinh Sửu (Sinh năm 1997), Canh Dần (Sinh năm 1950), Canh Thân (Sinh năm 1980)

2. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Kỷ Hợi 1959

Tuổi của Gia chủ: Kỷ Hợi
Năm sinh : 1959
Mệnh: Bình Địa Mộc
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Kỷ Hợi năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Kỷ Hợi 1959 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 2008(Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1979(Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1986(Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1987(Tuổi Đinh Mão – Lư Trung Hỏa) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957(Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1949(Tuổi Kỷ Sửu– Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1978(Tuổi Mậu Ngọ– Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Kỷ Hợi

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Kỷ Hợi khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

– Nhâm Tý (Sinh năm 1972), Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942,2002), Nhâm Thân (Sinh năm 1992), Quý Sửu (Sinh năm 1973), Ất Sửu (Sinh năm 1985)

3. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tân Hợi 1971

Tuổi của Gia chủ: Tân Hợi
Năm sinh : 1971
Mệnh: Thoa Xuyến Kim
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Tân Hợi năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1999(Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1969(Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1963(Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1993(Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1998(Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1962(Tuổi Nhâm Dần– Kim Bá Kim) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1979(Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Tân Hợi

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Tân Hợi khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

– Ất Hợi (Sinh năm 1995),  Đinh Sửu (Sinh năm 1997), Canh Dần (Sinh năm 1950), Giáp Thân (Sinh năm 2004), Canh Thân (Sinh năm 1980)

4. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Quý Hợi 1983

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Hợi năm Tân Sửu 2021-3

Tuổi của Gia chủ: Quý Hợi
Năm sinh : 1983
Mệnh: Đại Hải Thủy
Năm: 2021
Năm xông nhà: Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Quý Hợi năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Quý Hợi 1983 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1963(Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 1993(Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.

Năm 1955(Tuổi Ất Mùi – Sa Trung Kim) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 2001(Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1971(Tuổi Tân Hợi – Thoa Xuyến Kim) – 9/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố bình thường và 0 yếu tố khắc.
Năm 2000(Tuổi Canh Thìn – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1970(Tuổi Canh Tuất – Thoa Xuyến Kim) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1951(Tuổi Tân Mão – Tùng Bách Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1981(Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1962(Tuổi Nhâm Dần– Kim Bá Kim) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Quý Hợi

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Quý Hợi khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

– Đinh Mùi (Sinh năm 1967),  Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004), Đinh Tỵ (Sinh năm 1977), Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997), Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007)

5. Tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Ất Hợi 1995

Tuổi xông đất, xông nhà phù hợp cho người tuổi Hợi năm Tân Sửu 2021-4

Tuổi của Gia chủ: Ất Hợi
Năm sinh : 1995
Mệnh: Sơn Đầu Hỏa
Năm xông nhà: Năm 2021 Tân Sửu
Mệnh: Bích Thượng Thổ

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Ất Hợi năm Tân Sửu 2021

Gia chủ tuổi Ất Hợi 1995 nên lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1963(Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1943(Tuổi Quý Mùi – Dương Liễu Mộc) – 8/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.

Năm 1993(Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 9/12 điểm có 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1986(Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1987(Tuổi Đinh Mão – Lư Trung Hỏa) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1957(Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.

Năm 1987(Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 8/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố bình thường và 1 yếu tố khắc.
Năm 1979(Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 7/12 điểm có 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố bình thường và 2 yếu tố khắc.

Các tuổi kỵ xông nhà với gia chủ tuổi Ất Hợi

Những tuổi dưới đây Đại kỵ với gia chủ tuổi Ất Hợi khi chọn người xông nhà năm Tân Sửu 2021, khi chọn tuổi xông nhà thì tuyệt đối nên tránh, bao gồm các tuổi sau:

– Ất Dậu (Sinh năm 2005, 1945), Tân Hợi (Sinh năm 1971), Đinh Sửu (Sinh năm 1997), Giáp Dần (Sinh năm 1974), Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004)

Thanh Lan
Theo Vietnamnet

 Chia sẻ