Cùng trắc nghiệm thử xem tài tinh mắt của bạn ở mức độ nào nhé!

Cùng trắc nghiệm thử xem bạn là người có nhanh mắt hay không nhé? Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây!

1. Trong hình có bao nhiêu số 4?

Trong hình này có bao nhiêu số 4, đố bạn tìm được?-1

2. Trong hình này có bao nhiêu con số 3 vậy?

Trong hình này có bao nhiêu số 4, đố bạn tìm được?-2

 

3. Còn hình này đố bạn có bao nhiêu chiếc bút chì?

Trong hình này có bao nhiêu số 4, đố bạn tìm được?-3

Và dưới đây là đáp án dành cho bạn:

1. Số 4: 20 số

2. Số 3: 14 số

3. Số bút chì: 72 chiếc

T.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Rate this post


Chia sẻ