Người có tâm lương thiện, thích giúp đỡ người khó khăn
Phật dạy hãy luôn mở rộng bốn tâm ”từ, bi, hỉ, xá”. Đây chính là những đặc tính giúp con người trở nên tốt đẹp, hoàn thiện và có lối sống của bậc thánh.
Những người ngày nay tụng kinh niệm phật, chủ có chăm chỉ thắp hương nếu tâm không tốt, không lương thiện thì cũng khó mà có phúc đức.
Một người có Phật duyên thì chắc chắn là người có tâm thiện lành, thường xuyên bố thí, luôn tìm mọi cách để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Họ không mưu lợi cho bản thân, lúc nào có tấm lòng Bồ Tát.
Người giữ nội tâm thanh tịnh
 

Cuộc sống này có quá nhiều sự cám dỗ, trên con đường giác ngộ thì lúc nào trải đầy vật chất, tiền bạc để làm vướng chân mỗi chúng ta. Phải là người có bản lĩnh, biết giữ thân mình mới có thể giác ngộ chân chính.
Bởi thế nên khi con người biết giữ cho tâm thanh tịnh thì chắc chắn mọi việc sẽ an yên.Tâm thanh tịnh sẽ tự chặn đứt mọi phiền não, sướng khổ cuộc đời là do tâm quyết định. Ngược lại nếu tâm không thạnh tịnh thì sẽ là những hành động không được sáng suốt, làm trái luân thường đạo lý.
Người biết sợ nhân quả
 
Nhân quả chính là định luật căn bản xuyên suốt quá trình hình thành hoại diệt của tất cả chúng sinh từ đời này qua đời khác. Nhân quả không do bất cứ người nào, ai tạo ra mà chính là một quy luật khách quan, âm thầm nhưng chính xác tuyệt đối.

Xem thêm: https://www.xemphongthuy.net/nhan-qua

Rate this post


Chia sẻ