Không lợi dụng người khác
Một người sống tốt thì tuyệt đối họ sẽ không bao giờ lợi dụng người khác. Cho dù có rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ sống thật trong sạch, vui vẻ và nhẹ nhàng.
Biết nghĩ cho người khác
Một người sống tốt thì họ không chỉ quan tâm đến lợi ích của cá nhân mình. Họ không chê bai, trách cứ bất kỳ ai cả. Ngược lại lúc nào họ cũng biết cách đặt mình vào vị trí của người khác để sống rộng lượng, bao dung hơn.

Kiểu người sống biết suy nghĩ cho người khác, không chê bai, trách cứ người khác thì lúc nào dễ dàng được trời phật che chở. Kiểu người này có thể nhận thiệt thòi về mình mà chẳng hề oán trách bất kỳ ai.
Biết tri ân, báo ân
Một kẻ sống không biết cội nguồn, sẵn sàng dùng mưu hại người đã hại mình thì sớm muộn cũng nhận nghiệp báo cho bản thân. Đừng nghĩ rằng việc xấu mình làm chẳng ai biết, có trời biết, đất chứng giám cả mà thôi.

Vậy nên làm người phải sống biết ơn, ghi nhớ công lao của người khác. Có như vậy thì cuộc sống mới ngày một tốt lên được. Nước sâu tĩnh lặng, biết sống tốt chính là một phẩm chất cao đẹp.
Khoan dung, độ lượng với người khác
Người sống tốt sẽ biết dành cho người khác không gian sống, không trách cứ người khác quá mức. Không đẩy người khác vào bước đường cùng. Trong việc đối nhân xử thế, không lợi dụng người khác chính là người sống có giáo dục. Biết trên biết dưới là người có tu dưỡng, biết nghĩ cho người khác thì người khác cũng sẽ biết nghĩ cho mình. Biết giúp đỡ người khác thì rồi cũng có người giúp đỡ mình.Chia sẻ