Tuần này liệu có những rủi ro nào xảy ra với bạn hay không? Hãy rút ngay một lá bài Tarot để được giải đáp phần nào thắc mắc.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Tôi cần đề phòng rủi ro nào trong tuần này?”

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.Chia sẻ